Thursday, January 16, 2014

Aduan Kerosakan Peralatan ICT Sekolah KPM 2014
Takrifan Peralatan ICT adalah peralatan elektronik yang memerlukan sambungan ke komputer untuk berfungsi dan tidak boleh berfungsi dengan sendiri tanpa bantuan atau sokongan komputer

Peralatan ICT sekolah yang layak disenggara adalah :

1. Peralatan yang telah didaftarkan sebagai aset kerajaan dan mempunyai nombor siri Daftar Harta Modal.
2. Peralatan yang telah tamat tempoh jaminan (warranty).
3. Peralatan yang tidak dikategorikan sebagai Beyond Economic Repair - BER.
4. Peralatan yang belum mendapat Sijil Hapus Kira atau Sijil Pelupusan.

Klik untuk link borang :-