Tuesday, February 23, 2016

DATA NILAM 2016SLA KLIK PADA LINK SEKOLAH ANDA UNTUK MENGISI MAKLUMAT DATA NILAM


SMK DATO HAJI TALIB KARIM
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_c21VZ3pMZG1JLWM/view?usp=sharing

SMK DATO DOL SAID
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_UEtSeUNuazQ0ejg/view?usp=sharing

SMK DURIAN TUNGGAL
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_VWVnOExfNXh0YXM/view?usp=sharing

SK DATO NANING
https://drive.google.com/open?id=0B4iM6_JiY08_b2lWcnllcTBZUDQ

SK SG.PETAI
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_Ulh2Ym50eG9OaDA/view?usp=sharing

SK LENDU
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_VDhtS1lNLWp1T1E/view?usp=sharing

SK RUMBIA
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_enFudkJWZmRYUFE/view?usp=sharing

SK M.PINDAH
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_ZDVyLWpURDJwMnM/view?usp=sharing

SK PARIT MELANA
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_c3FmOExGZmowbm8/view?usp=sharing

SK BELIMBING DALAM
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_c3FmOExGZmowbm8/view?usp=sharing

SK DURIAN TUNGGAL
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_c2VZZG9nejFWT2s/view?usp=sharing

SJK(C) A.GAJAH
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_aWxhdmRGOVlqdFE/view?usp=sharing

SJK(C) KIOW MIN
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_dlZSRGFjVzJLcVU/view?usp=sharing

SJK(C) LENDU
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_d1BTWTQ3YVo3SVk/view?usp=sharing

SJK(C) MACHAP UMBOO
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_NHdZckxkQ2xPNUE/view?usp=sharing

SJK(C) MACHAP BARU
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_dTlJVmR0V1NSV2c/view?usp=sharing

SJK(C) SIN WAH
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_bmNKMnJqZkxXTkk/view?usp=sharing

SJK(T) ALOR GAJAH
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_UFByYTFiaWxxdmc/view?usp=sharing

SJK(T) RUMBIA
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_MHVGbFVnTjh1SmM/view?usp=sharing

SJK(T)DURIAN TUNGGAL
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_Q1N5aV83SHdQOUE/view?usp=sharing

SR ARAB JAIM JELATANG
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_T2hLMzg1S3JrNEU/view?usp=sharing

SK LESONG BATU
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_aVpaS3EzWEVSQjQ/view?usp=sharing


SMK SERI PENGKALAN

https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_Rk9oZmk4VG4zcWM/view?usp=sharing


KV DATUK SERI MOHD ZIN
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_YXIyM041ZWFQdTA/view?usp=sharing


SRA JELATANG
https://drive.google.com/file/d/0B4iM6_JiY08_T2hLMzg1S3JrNEU/view?usp=sharing