Wednesday, May 04, 2011

KAJIAN KEBERKESANAN PENGURUSAN PROGRAM NILAM MELALUI SISTEM i-NILAM DALAM KALANGAN GURU PERPUSTAKAAN


NILAM
Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia sedang membuat
satu kajian menyeluruh untuk mendapatkan maklum balas terhadap
keberkesanan pengurusan program ini melalui penggunaan sistem i-NILAM.
Maklum balas daripada GPM / Guru Penyelaras NILAM di sekolah amat penting
dalam membantu usaha untuk menambah baik pengurusan program ini.
Sila klik di sini untuk menjawab.