Friday, March 04, 2011

PERKHIDMATAN TALIAN INTERNET DI SEKOLAH BAGI TEMPOH INTERIM


memo Untuk tujuan pemantauan ketersediaan (availability) talian internet di sekolah-sekolah seluruh negara bagi tempoh interim Januari 2011 hingga Disember 2011, Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Memo Antara Bahagian/Jabatan KP(BTP-PENT) 8800/50/1 Jld. 19 (52) bertarikh 7 Februari 2011 memerlukan maklumat berkaitan perkhidmatan internet yang dilanggan oleh sekolah.
Sekolah dikehendaki  memuat turun memo berkenaan dan mengambil tindakan sewajarnya seperti yang dikehendaki.